Metsäniemelä, Salo

Metsämme sijaitsee Salossa 100 km Helsingistä ja 70 km Turusta, vain vähän matkaa Turku-Helsinki-moottoritieltä pohjoiseen, mutta sopivasti melun tuolla puolen. Täällä pääset pakoon kaupungin hälinää.

Suojele kotimaista metsää

Kaunis luonnonmetsä Salossa

Metsää reunustaa pohjoisessa Pernjärvi, lännessä Pernjoki. Keskellä kohoaa korkealle ympäristönsä yläpuolelle Tyrynmäki. Se tarjoaa kulkijalle voitettavaksi kalliojyrkänteitä, valtavia kivenjärkäleitä sekä louhikkoa. Ponnistukset palkitaan, sillä metsästämme voi löytää monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä ja avokallioiden laella nauttia järvinäkymistä. Keväällä ja alkukesällä retkeilijä voi istahtaa rinteelle nauttimaan äänimaisemasta, jota värittävät yhtäältä kantautuva käen kukunta ja toisaalta Pernjärven selältä pienenä koskena virtaavan uoman kohina.

Useita alueita on säästynyt leimakirveeltä. Kallioiden välisestä notkosta tapaat ikimetsää, jossa on kaikkia valtapuulajeja elinkaarensa kaikissa vaiheissa. Lahopuuta on tällä alueella runsaasti sekä pystyssä että maassa. Etelässä on kaistale suota. Metsästä on käynnissä suojeluselvitys, jonka pohjalta merkittäviä alueita tullaan esittämään liitettäväksi ympäristötukisopimuksen piiriin. Kahdella kuviolla on nuorta yksipuolista istutusmännikköä, jota tullaan harventamaan, jotta puusto järeytyy. Pohjoispuolella vajaan 80 metrin päässä metsämme rajasta alkavat laajat avohakkuualueet.

Länsipuolella Pernjoen takana aluetta reunustaa myös Salon luonnonmetsäsäätiön suojelema, noin puolen hehtaarin kokoinen Tyrynsaari.

Kummipuun avulla olet mukana suojelemassa kotimaista metsää ja luontoa

Takaamme puullesi suojelun. Yhdessä voimme vaikuttaa metsien suojeluun – puu kerrallaan.

Kartan puita klikkaamalla voit nähdä niistä kuvia ja lisätietoja. Tätä kautta voit myös ostaa oman Kummipuun.
Yläkulman puukuvakkeilla suodatat näkyviin vain haluamasi puulajin. Hiirellä voit vierittää karttaa.

Mänty
Koivu
Kuusi

Kummipuu

Kertamaksulla suojelet puun, saat ostostasi digitaalisen tuotekortin ja pääset osaksi Kummipuu-yhteisöä.

Puun nimi

Näytetään sertifikaatissa ja puun nimilaatassa.

Voit muokata nimeä myöhemmin oman tilisi kautta

 

Kertamaksulla suojelet puun, saat ostostasi digitaalisen sertifikaatin ja pääset osaksi Kummipuu-yhteisöä. Voit käydä katsomassa puutasi milloin vain.

Katso tuotteen tarkemmat tiedot

Katso lisätiedot ja kaupan ehdot

Kummipuu suojelee Etelä-Suomen metsiä

Korkealla kankaalla tai rehevässä notkossa. Rannalla tai metsän siimeksessä. Saavutettavissa lähellä tietä tai vaikeapääsyisen jyrkänteen juurella. Missä tahansa voi olla sinun kummipuusi. Suuri tai pieni. Koivu, mänty tai kuusi. Nopeimmat saattavat löytää muitakin puulajeja.

 • Miten huolehditte metsäpalstan suojelusta?

  Kummipuun metsät suojellaan metsänomistuksen ja toimintaperiaatteittemme turvin. Metsät liitetään mahdollisuuksien mukaan osittain tai kokonaan kansallisten luonnonsuojeluohjelmien piiriin. Pitkällä tähtäimellä tulemme siirtämään metsämme perusteilla olevan Kummipuu-yhdistyksen nimiin. Tämä tulee turvaamaan säännöillään metsämme luontoarvojen säilymisen tuleville sukupolville. Myymme Kummipuina ainoastaan puita, joiden koskemattomuuden pystymme takaamaan.

 • Voinko käydä katsomassa omaa puutani?

  Kummipuun metsä on vapaasti käytettävissä virkistykseen. Voit käydä metsässä katsomassa omaa puutasi, ja tehdä asioita, jotka normaalistikin ovat jokaisenoikeuksin (ent. jokamiehenoikeus) säädeltyjä:

  • Liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
  • Oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
  • Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja

  Aina tarvittaessa voit ottaa yhteyttä. Neuvomme sinua Kummipuun löytämisessä sekä muissa käytännön kysymyksissä.

  Huomioithan, että avotulen teko on alueella kielletty. Myös risukeittimet katsotaan avotuleksi. Tulemme seuraavan vuoden kuluessa rakentamaan alueen avokalliolle laavun, jossa tulistelu on mahdollista silloin kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa.

 • Mikä on suojellun puun ympäristövaikutus?

  Uhanalaisista eläinlajeistamme suurin osa elää ensisijaisesti metsissä (31,2 %). Suurimpina syinä uhanalaisuuteen ovat vanhojen metsien vähäisyys ja metsien kuolleen puun eli niin sanotun lahopuun pieni määrä metsissä. Pääsyynä tähän on laajamittainen metsätalous (https://yle.fi/uutiset/3-10677907).

  Kummipuut saavat elää rauhassa metsämme siimeksessä. Kun ne jonain päivänä kuolevat, ne ovat lahopuunakin erityisen arvokkaita.

  Valitettavan usein puun käyttö raaka-aineena tähtää lyhytkestoisten hyödykkeiden valmistamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että hiili palaa pian ilmakehään lämpölaitoksissa hakkeena tai yhdyskuntajätteen mukana polttolaitoksilla. Puurakentaminen on kestävämpi vaihtoehto puun hyötykäytölle. Tilastokeskuksen taannoin tekemässä tutkimuksessa useimmat rakennukset puretaan kuitenkin jo noin 40 käyttövuoden jälkeen.

  Kasvava puu sitoo hiiltä ilmakehästä. Metsän varttuessa ja vanhan puuston lahotessa hiilidioksidi sitoutuu pitkälti maaperään. Voit vertailla puun sitomaa hiilidioksidimäärää esim. OpenCO2.net-palvelun ilmaisella laskurilla. Yhteen kuutiometriin puuta sitoutuu n. 0,9 tn hiilidioksidia. Tämä vastaa 6 263 km autoilua tai 411 naudanlihapihviä.

 • Meillä on jo Luonnonperintösäätiö, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF ja Green Peace. Mihin Kummipuuta tarvitaan?

  Hienot hallitusohjelmat luontokadon pysäyttämiseksi ovat olleet voimassa jo ainakin vuodesta 2006 (Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi”). Nämä eivät ole onnistuneet pysäyttämään luontokatoa. Luontoarvot jäävät aina talouden jalkoihin. Luonnonsuojeluorganisaatiomme ovat kuitenkin tehneet – ja tekevät kaiken aikaa – merkittävää työtä luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi.

  Luonnonperintösäätiö onkin Kummipuun esikuva, jolta haluamme oppia paljon. Voidaan myös sanoa, että olemme heidän kilpailijansa.  Luonnonsuojelualalla kaikki kilpailu on toivottavasti tervetullutta. Kilpailun ansiosta markkinatalouskin tunnetusti toimii tehokkaasti — tai tuhoisasti. Kummipuu haluaa kuitenkin purkaa dualismia, jossa ihminen erotetaan luonnosta. Usein luonnon suojelu nimittäin mielletään luonnon suojeluksi ihmiseltä pitämällä ihminen sieltä poissa; puhutaan luontosuhteesta, jossa toisella puolen on ihminen ja toisella luonto.

  Ihminen on osa luontoa, joka löytää yhteytensä siihen uudelleen kunhan saa siihen mahdollisuuden. Haluammekin houkutella ihmiset metsään juurilleen. Kummipuu on muutakin kuin hyväntekeväisyyttä; se on tuote, jonka kehitystä ja kasvua on kiva seurata niin netissä kuin livenä. Se jää todennäköisesti jälkeemme metsään vielä lapsillemme tai lapsenlapsillemme.

Mikä Kummipuu?

Edistämme kotimaisten metsien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta

Konseptissamme ihminen voi lunastaa internetportaalimme kautta itselleen nimikoidun kummipuun. Paikkatieto yhdistettynä puiden yksilöintiin mahdollistaa tarjoamamme uudenlaisen palvelualustan. Asiakas näkee oman puunsa identifioine tietoineen, kuvineen ja koordinaatteineen aina hankintavaiheesta lähtien, voi seurata sen kehitystä ja muodostaa siihen tunnesiteen. Takaamme lunastetuille kummipuille pysyvän suojelun.

Tietoa meistä